Bemko, Elektroportal.pl - branżowy portal elektroinstalatorów i branży elektroinstalacyjnej

Bemko

„ALIS” - OPRAWY DOWNLIGHT LED

„ALIS” - OPRAWY DOWNLIGHT LED

Oprawy typu downlight LED „ALIS” to nowość w ofercie BEMKO, która... więcej

PLAFONIERY LED TOKAR - PSF706-224-MD (22W)

PLAFONIERY LED TOKAR - PSF706-224-MD (22W) - Elektroportal.pl

PLAFONIERY LED TOKAR - PSF706-224-MD (22W)

więcej

PLAFONIERY LED DORIA - ST57-204-PIR (20W)

PLAFONIERY LED DORIA - ST57-204-PIR (20W) - Elektroportal.pl

PLAFONIERY LED DORIA - ST57-204-PIR (20W)

więcej

MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU - SES64WH

MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU - SES64WH - Elektroportal.pl

MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU - SES64WH

więcej

Hermetyczne oprawy E-OHL EMPTY 1 x T8-LED

Hermetyczne oprawy E-OHL EMPTY 1 x T8-LED - Elektroportal.pl

Hermetyczne oprawy E-OHL EMPTY 1 x T8-LED

więcej

Hermetyczne zasilacze LED

Hermetyczne zasilacze LED - Elektroportal.pl

Hermetyczne zasilacze LED

więcej

NOWOŚĆ - Czujnik ruchu z funkcją obecności SES07WH

Model: SES07WH
Numer katalogowy: SES07WH

Nowość w ofercie Bemko.

Czujnik ruchu z funkcją obecności SES07WH

Wysoka czułość - 3 detektory, przystosowany do współpracy ze źródłami LED

... więcej

Multifunkcyjna latarka LED z USB

Multifunkcyjna latarka LED z USB - Elektroportal.pl

Multifunkcyjna latarka LED z funkcją ładowarki USB, noża do pasów i młotka do... więcej

OPRAWA PARKINGOWA "CASPO"

OPRAWA PARKINGOWA

Oprawa parkingowa o mocy 60W i strumieniu świetlnym 6000lm.

więcej

PL ZOLED

PL ZOLED - Elektroportal.pl

Panel LED o mocy 45 W i strumieniu świetlnym 4050 lm.

więcej

Plafoniera LED PSF704-LED-MA

Plafoniera LED PSF704-LED-MA - Elektroportal.pl

Plafoniera LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu

więcej

Wyłączniki różnicowoprądowe typ "A"

Wyłączniki różnicowoprądowe typ

Wyłączniki różnicowoprądowe (RCCB) typ A do zabezpieczania odbiorników (nieliniowych): komputerów,
UPSów, regulatorów.

więcej
1 2 »

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.