NOWOŚĆ - Czujnik ruchu z funkcją obecności SES07WH, Bemko, Elektroportal.pl - branżowy portal elektroinstalatorów i branży elektroinstalacyjnej

NOWOŚĆ - Czujnik ruchu z funkcją obecności SES07WH

Model: SES07WH Numer katalogowy: SES07WH

Nowość w ofercie Bemko.

Czujnik ruchu z funkcją obecności SES07WH

Wysoka czułość - 3 detektory, przystosowany do współpracy ze źródłami LED

 

 

Opis produktu

Nowość w ofercie Bemko.

Czujnik ruchu z funkcją obecności SES07WH

Wysoka czułość - 3 detektory, przystosowany do współpracy ze źródłami LED

Wielofunkcyjny wyłącznik natynkowy z czujnikiem ruchu wyposażony w bardzo czuły detektor podczerwieni. Gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania, energooszczędność i szeroką funkcjonalność. Produkt umożliwia automatyczne załączenie obciążenia, wykorzystujc promieniowanie podczerwone, po wykryciu ruchu w poludetekcji. Pozwala na załączenie urządzenia o mocy od 1W. Wbudowany elementświatłoczułyumożliwia identyfikacjępory dnia w celu dopasowania charakterystyki dział ania do indywidualnych preferencji użytkownika. Urządzenie jest proste w instalacji i obsłudze.

  • B50-SES07WH_BEMKO.jpg
  • SES07WH_NOWOSC_BEMKO_CZUJNIK_RUCHU_Z_FUNKCJA_OBECNOSCI.jpg

Dane techniczne

Czujnik oświetlenia w zależności od potrzeby może zostaćregulowany: pozycja SŁOŃCE(max) – praca w dzień i w nocy, KSIĘŻYC – praca w nocy przy poziome natężnia rzędu ok.3LUX. Regulacja czasu załączenia: w zależnośi od potrzeby może zostać ustawiona w zakresieod 10s±3s do 30min±2min.

Pole detekcji: 360°
Napięcie zasilania: 220-240V/AC / 50Hz
Moc max.:  2000W(220-240V/AC), 1000W(220-240V/AC)
Pobór mocy uśredniony: 0.5W
Zasięg detekcji: 20m max (<24°C)
Czas zadziałania: min. 10sec±3sec, max. 30min±2min
Próg zadziałania: <3-2000LUX (regulowany)
Wysokość instalacji: 2,2-6m
Wykrywalna szybkość obiektu: 0.6-1.5m/s
Poziom wilgotności: <93%RH
Temperatura pracy: -20~+40°C

Montaż i uwagi

Montaż:

a) zdjemij obudowę (odkręć wkręty)
b) Podłącz zasilanie zgodnie ze schematem:

L (BROWN – Brązowy),

N (BLUE – Niebieski) – zasilanie 230V/50Hz; A (RED - Czerwony) ,

N (BLUE – Niebieski) – obciążenie.

c) Zamocuj podstawę do podłoża za pomocą kołków rozporowych
d) Skręć podstawę z czujnikiem, załącz zasilanie, przetestuj czujnik

Uwagi:

1.Należy unikać montażu w pobliżu źródeł ciepła takich jak: wentylacji, klimatyzacji, źródeł światła.

2. należy unikać montażu w pobliżu firanek, wysokich roślin.

3. należy unikać montażu w pobliżu powierzchni odbijających światło np. luster

Testowanie czujnika:

1. Ustaw regulator natężenia oświetlenia „LUX” w pozycji maksimum (SŁOŃCE), regulator czasu załączenia „TIME” w pozycji minimum (10s), załącz zasilanie,
2. Załącz zasilanie, Po upływie 5-30 sekundach urządzenie przechodzi w stan czuwania. Po wykryciu ruchu w zasięgu pola detekcji obciążenie jest załączane. Gdy w zasięgu pola detekcji nie wykryto ruchu czujnik rozłączy zasilanie odbiornika po upływie 10±3s.
3. Ustaw położenie regulatora „LUX” w pozycji min (KSIĘŻYC). Czujnik będzie wykrywał ruch natomiast obciążenie będzie załączone pod warunkiem wartości natężenia oświetlenia <3lux (warunki nocne, po zmierzchu).

UWAGA: podczas testowania urządzenia w warunkach oświetlenia dziennego należy ustawić położenie regulatora LUX w pozycji maksymalnej (SŁOŃCE), w przeciwnym przypadku praca czujnika może być nieprawidłowa! W przypadku załączenia źródła powyżej 60W, czujnik powinien być oddalony, o co najmniej 60cm.

Spotykane problemy:

Obciążenie nie jest załączane:
a. Sprawdź podłączenia zasilania i odbiornika
b. Sprawdź stan odbiornika
c. Sprawdź poziom natężenia oświetlenia i nastawę regulatora czujnika zmierzchowego.

 Słaba czułość urządzenia:
a. Sprawdź czy przed czujnikiem nie ma obiektów zakłócających jego pracę.
b. Sprawdź temperaturę otoczenia.
c. Sprawdź czy wykrywany obiekt znajduje się w polu detekcji czujnika.
d. Sprawdź zalecaną wysokość montażu.
e. Sprawdź kierunek przemieszczania się obiektu. (czułość na ruch)

 Czujnik nie może automatycznie odłączyć obciążenia:
a. W polu detekcji stale występują element w ruchu.
b. Czas wyłączenia jest zbyt długi.
c. Sprawdź napięcie zasilania.

Pliki

Karta katalogowa - plik do pobrania w formie PDF

Instrukcja obsługi - plik do pobrania w formie PDF

Polecane w sklepie internetowym

Reklama

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.