Elektroplast-Nasielsk, Elektroportal.pl - branżowy portal elektroinstalatorów i branży elektroinstalacyjnej

Elektroplast-Nasielsk

Nowość - obudowy o stopniu ochrony IP65

Nowość - obudowy o stopniu ochrony IP65 - Elektroportal.pl Model: SR1, SR2, SR3
Numer katalogowy: SR1, SR2, SR3

Nowe obudowy o stopniu ochrony IP65 - serja SR.

Są one uzupełnieniem niedawno uruchomionej produkcji i sprzedaży puszek serii Industrial, również o stopniu ochrony IP65.

więcej

Puszka industrial IP65

Model: 2703-00
Numer katalogowy: 2703-00

Miło jest mi przedstawić rozszerzoną ofertę puszek Industrial o stopniu ochrony IP65

więcej

Puszka AGD

Puszka AGD - Elektroportal.pl

Puszka instalacyjna podtynkowa firmy... więcej

Puszki podtynkowe głębokie do ścian karton-gips

Puszki podtynkowe głębokie do ścian karton-gips - Elektroportal.pl

Firma ELEKTRO-PLAST Nasielsk poszerza swoją ofertę sprzedaży o nową... więcej

Puszka 2K dwu-komponentowa puszka o IP55/IP65

Puszka 2K dwu-komponentowa puszka o IP55/IP65 - Elektroportal.pl

Oferta ELEKTRO-PLAST Nasielsk została poszerzona o nową puszkę wykonaną innowacyjną metodą... więcej

Seria modułowa CARLA

Seria modułowa CARLA - Elektroportal.pl

Seria dedykowana jest do wnętrz mieszkaniowych jak i użytku publicznego. CARLA™ będąc... więcej

Rozdzielnice GALANT PLUS IP65

Rozdzielnice GALANT PLUS IP65 - Elektroportal.pl

Rozdzielnice natynkowe GALANT Plus są produkowane w... więcej

Rozdzielnice EP-LUX

Rozdzielnice EP-LUX - Elektroportal.pl

Rozdzielnice naścienne serii EP-LUX przeznaczone są do instalowwania w nich... więcej

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.