Taśma TK biała, ERGOM, Elektroportal.pl - branżowy portal elektroinstalatorów i branży elektroinstalacyjnej

Taśma TK biała

Opis produktu

Taśma kablowa TK

 

Starannie  zaprojektowana  konstrukcja  sprawia, że taśmy TK są wygodne w montażu i jedno­cześnie wytrzymałe. Charakteryzują się wysoką jakością i niezawodnością.

 

Dla zwiększenia wytrzymałości połączenia sto­suje się zapadki wieloząbkowe. Po zaklinowaniu ząbków wycofanie paska z głowicy jest niemożliwe.

 

Każda taśma może być wykorzystana do mocowania wiązki z szerokiego zakresu średnic dzięki roz­mieszczeniu ząbków na całej długości paska.
Bliskie rozmieszczenie ząbków względem siebie pozwala na precyzyjne dopasowanie pętli tworzonej przez taśmę do obwodu wiązki. Ząbki umieszczone poniżej powierzchni paska nie kaleczą izolacji.

Zagięta i zwężająca się końcówka paska usprawnia umieszczenie paska w otworze głowicy.
Dzięki zagiętej końcówce chwycenie taśmy leżącej na płaskiej powierzchni jest łatwiejsze.Ponadto dzięki ząbkom umieszczonym na zakrzywionej   końcówce  pasek nie wyślizguje się z palców podczas przeciągania przez otwór w główce.

Są  produkowane z różnych materiałów, co pozwala na dobranie odpowiedniej taśmy do warunków pracy.

Gładkie i zaokrąglone krawędzie nie uszkadzają izolacji i nie kaleczą rąk podczas montażu.

Dane techniczne

długość L: 20cm

szerokość W: 3,6mm

materiał: poliamid 6.6 UL 94 V2

kolor: naturalny (jasny)

opakowanie: 100szt

Wymiary:

 

  • TK_3.jpg

Inne

Empty

Pliki

Empty

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.