Kanlux, Elektroportal.pl - branżowy portal elektroinstalatorów i branży elektroinstalacyjnej

Kanlux

OFRA TL-236 EVG

OFRA TL-236 EVG - Elektroportal.pl Numer katalogowy: OFRA TL-236 EVG

Cztery nowe modele opraw serii OFRA ze statecznikiem EVG w ofercie Kanlux

więcej

Aluminiowe profile

Aluminiowe profile - Elektroportal.pl

Firma Kanlux wprowadziła do oferty handlowej profile aluminiowe do montażu liniowych modułów LED wraz z akcesoriami komplementarnymi: klosze, zaślepki oraz uchwyty montażowe.

więcej

CERTA LED EL

CERTA LED EL - Elektroportal.pl Numer katalogowy: CERTA LED EL

Innowacyjne modele lamp ogrodowych LED 

więcej

FIDEA LED EL

FIDEA LED EL - Elektroportal.pl Numer katalogowy: FIDEA LED EL

Nowe modele lamp ogrodowych ze zintegrowanym źródłem światła LED serii FIDEA LED EL

więcej

DARSA EL

DARSA EL - Elektroportal.pl Numer katalogowy: DARSA EL

Kanlux S.A. wprowadził do oferty nową serię lamp ogrodowych DARSA EL.

więcej

OFRA TL EVG

OFRA TL EVG - Elektroportal.pl Numer katalogowy: OFRA TL EVG

Nowe modele opraw serii OFRA w ofercie Kanlux

więcej

LED20 SMD GU10-WW

LED20 SMD GU10-WW - Elektroportal.pl Numer katalogowy: LED20 SMD GU10-WW

Kanlux wprowadził do sprzedaży nowy model energooszczędnej lampy LED SMD z trzonkiem typu GU10 o nazwie LED20 SMD GU10-WW.

więcej

ZEW PLUS EL

ZEW PLUS EL - Elektroportal.pl Numer katalogowy: ZEW PLUS EL

Firma Kanlux rozszerzyła dotychczasową ofertę opraw ściennych serii ZEW PLUS EL-235 dostępnych dotychczas tylko w kolorze szarym o dwa nowe modele w kolorze czarnym.

więcej

SEIDY CT

SEIDY CT - Elektroportal.pl Numer katalogowy: SEIDY CT

Kanlux wzbogacił dotychczasową ofertę punktowych opraw sufitowych serii SEIDY CT o nowe modele.

więcej

AGARA LED i CERTA LED

AGARA LED i CERTA LED - Elektroportal.pl Numer katalogowy: AGARA LED, CERTA LED

Firma Kanlux rozszerzyła ofertę lamp ogrodowych ze zintegrowanym źródłem światła LED serii AGARA LED i CERTA LED o dwie nowe wysokości 30 i 80 cm.

więcej

LED MCOB1.4 G9-WW

LED MCOB1.4 G9-WW - Elektroportal.pl Numer katalogowy: LED MCOB1.4 G9-WW

Szeroki wachlarz oferty Kanlux na ledowe źródła światła został wzbogacony o nową odmianę lampy LED będącej zamiennikiem żarówki halogenowej z trzonkiem G9.

więcej

LUVEN MX EVG

LUVEN MX EVG - Elektroportal.pl Numer katalogowy: LUVEN MX EVG

Oferta opraw serii LUVEN MX została poszerzona o dwa nowe modele wyposażone w statecznik elektroniczny EVG: LUVEN MX-216/21W EVG oraz LUVEN... więcej

1 2 3 »

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.