Orno, Elektroportal.pl - branżowy portal elektroinstalatorów i branży elektroinstalacyjnej

Orno

OR-AE-1318

OR-AE-1318 - Elektroportal.pl Model: OR-AE-1318
Numer katalogowy: OR-AE-1318

Oprawy podszafkowe wyposażone w nowoczesne diody LED typ SMD (5 szt. w zestawie) z gniazdem meblowym 230V AC z uziemieniem i wyłącznikiem oraz z wbudowanym zasilaczem ledowym.

więcej

Dzwonek bezprzewodowy bateryjny z odtwarzaczem MP3, QS

Dzwonek bezprzewodowy bateryjny z odtwarzaczem MP3, QS - Elektroportal.pl Numer katalogowy: OR-DB-QS-111

Służy do sygnalizacji dźwiękowej, odbiornik i nadajnik zasilane bateryjnie

więcej

Czujnik ruchu 270°, 1200W, rogowy

Czujnik ruchu 270°, 1200W, rogowy - Elektroportal.pl Numer katalogowy: OR-CR-215/B

Czujnik ruchu jest urządzeniem służącym do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi przeznaczony do montażu na zewnątrz.

więcej

Czujnik ruchu z zewnętrznym sensorem 360°, 800W

Czujnik ruchu z zewnętrznym sensorem 360°, 800W - Elektroportal.pl Numer katalogowy: OR-CR-211

Czujnik ruchu z zewnętrznym sensorem służy do automatycznego sterowania oświetleniem (włączania i wyłączania) lub innymi urządzeniami elektrycznymi.

więcej

Elektrozaczep symetryczny z blokadą i pamięcią

Elektrozaczep symetryczny z blokadą i pamięcią - Elektroportal.pl Numer katalogowy: OR-EZ-4004

Seria najmniejszych elektrozaczepów dostępnych na rynku, przeznaczony do zdalnego otwierania drzwi i furtek lewych i prawych oraz dwuskrzydłowych.

więcej

Oprawa z czujnikiem ruchu 180°, 1x60W, E27, IP44

Oprawa z czujnikiem ruchu 180°, 1x60W, E27, IP44 - Elektroportal.pl Numer katalogowy: OR-OP-307/B

Oprawa przeznaczona do automatycznego oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych części pomieszczeń, takich jak klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże magazyny.

więcej

Dzwonek bezprzewodowy bateryjny QS

Dzwonek bezprzewodowy bateryjny QS - Elektroportal.pl Numer katalogowy: OR-DB-QS-110

Służy do sygnalizacji dźwiękowej, odbiornik i nadajnik zasilane bateryjnie

więcej

1-fazowy wskaźnik zużycia energii elektrycznej z portem RS-48

1-fazowy wskaźnik zużycia energii elektrycznej z portem RS-48 - Elektroportal.pl Numer katalogowy: OR-WE-504

OR-WE-504 jest 1-fazowym, urządzeniem do dokonywania wskazań w jednostkach metrycznych (kWh).

więcej

3-fazowy , 4-taryfowy wskaźnik zużycia energii elektrycznej z portem RS-485

3-fazowy , 4-taryfowy wskaźnik zużycia energii elektrycznej z portem RS-485 - Elektroportal.pl Numer katalogowy: OR-WE-506

OR-WE-506 jest 3-fazowym, 4-taryfowym urządzeniem do dokonywania wskazań w jednostkach metrycznych (kWh).

więcej

Zestaw wideodomofonowy 2-rodzinny kolorowy z pamięcią i gniazdem kart SD

Zestaw wideodomofonowy 2-rodzinny kolorowy z pamięcią i gniazdem kart SD - Elektroportal.pl Numer katalogowy: OR-VID-VT-2004

R-VID-VT-2004 to nowoczesny i oryginalny kolorowy zestaw wideodomofonowy przeznaczony do domów dwurodzinnych oparty na 4 żyłowym systemie połączeń.

więcej

Zestaw wideodomofonowy kolorowy z szyfratorem

Zestaw wideodomofonowy kolorowy z szyfratorem - Elektroportal.pl Numer katalogowy: OR-VID-VT-1014

OR-VID-VT-1014 to nowoczesny i oryginalny kolorowy zestaw wideodomofonowy przeznaczony do domów jednorodzinnych oparty na 4-żyłowym systemie połączeń między modułami.

więcej

Zestaw wideodomofonowy kolorowy z pamięcią i gniazdem kart SD

Zestaw wideodomofonowy kolorowy z pamięcią i gniazdem kart SD - Elektroportal.pl Numer katalogowy: OR-VID-VT-1017

 OR-VID-VT-1017 to nowoczesny i oryginalny kolorowy zestaw wideodomofonowy przeznaczony do domów jednorodzinnych oparty na 4 żyłowym systemie połączeń.

więcej
1 2 »

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.