MRU-120, Mierniki rezystancji uziemień i rezystywności gruntu MRU-200 , MRU-105 , MRU105 , model:5300B , KEW-4200 , KEW-4105A , MRU200 , DT-5300B , AB-5300B , KEW4200 , KEW4105A , MRU105 , MRU-105 , KEW-4105A KEW-4200, MRU120 , MRU-120 , MRU-20 , MRU-21 , MRU-106

MRU-120

Model: MRU-120 Numer katalogowy: WMPLMRU120

Przyrząd oferuje pomiary rezystancji uziemień metodą techniczną (3p, 4p), również z użyciem dodatkowych cęgów (uziemienia wielokrotne – bez konieczności rozpinania złącz kontrolnych), oraz metodą dwucęgową.

Opis produktu

Przyrząd oferuje pomiary rezystancji uziemień metodą techniczną (3p, 4p), również z użyciem dodatkowych cęgów (uziemienia wielokrotne – bez konieczności rozpinania złącz kontrolnych), oraz metodą dwucęgową - w niektórych sytuacjach możliwy pomiar bez konieczności stosowania sond pomocniczych wbijanych do gruntu.
Przyrząd dedykowany do pomiarów uziemień w energetyce - zakres pomiarowy (pomiary zgodne z normą PN-EN 61557) od 0,30Ω.
Uzupełnieniem możliwości przyrządu są pomiary rezystywności gruntu, oraz ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych.

Dane techniczne

Pozwala na wykonywanie pomiarów:
- rezystancji uziemień metodą techniczną z wykorzystaniem elektrod pomocniczych,
- rezystancji uziemień metodą techniczną z wykorzystaniem elektrod pomocniczych i cęgów (do pomiaru uziemień wielokrotnych),
- rezystancji uziemień z wykorzystaniem podwójnych cęgów (do pomiaru uziemień, gdy nie jest możliwe zastosowanie elektrod pomocniczych),
- rezystywność gruntu (metodą Wennera),
- pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych i ochronnych (spełniający wymogi PN-HD 60364-6) z funkcją autozerowania - prądem 200mA.

Dodatkowo:
- pomiar rezystancji elektrod pomocniczych RS i RH,
- pomiar napięcia zakłócającego,
- pomiar częstotliwości sygnału zakłócającego,
- pomiar w obecności napięć zakłócających w sieciach z częstotliwością 50Hz i 60 Hz,
- wybór maksymalnego napięcia pomiarowego (25V i 50V),
- wprowadzanie odległości między elektrodami dla rezystywności w metrach (m),
- pamięć 990 pomiarów (10 banków po 99 komórek),
- kalibrację zastosowanych cęgów,
- zegar czasu rzeczywistego (RTC),
- transmisja danych do komputera (USB lub bezprzewodowo),
- wskazywanie stanu akumulatorów.

Pomiar napięcia zakłócającego UN (RMS)

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0...100V 1V ±(2% w.m. + 3 cyfry)

• alarm gdy napięcie przekroczy 24V lub 40V rms
• pomiar dla DC oraz AC 45…65 Hz,


Pomiar rezystancji uziemienia (metoda 3- i 4-przewodowa)
zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-5: 0,30Ω...19,9kΩ

 

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00...19,99Ω 0,01Ω
±(2% w.m. + 2 cyfry)
20,0...199,9Ω 0,1Ω
200...1999Ω
2,0k...9,99kΩ 0,01kΩ ±(5% w.m. + 4 cyfry)
10,0k...19,9kΩ 0,1kΩ

• metoda pomiaru: techniczna z wykorzystaniem cęgów oraz elektrod pomocniczych,
• napięcie na rozwartych zaciskach: wybierane <25V AC lub <50V AC,
• prąd pomiarowy: przy zwarciu > 200mA,
• częstotliwość prądu pomiarowego: 125 (dla sieci 50Hz)
lub 150Hz (dla sieci 60Hz), wybór częstotliwości pomiarowej ręczny

Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych (Rcont)
zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-4: 0,24Ω...19,9kΩ

 

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00...19,99Ω 0,01Ω
±(2% w.m. + 2 cyfry)
20,0...199,9Ω 0,1Ω
200...1999Ω
2,0k...9,99kΩ 0,01kΩ ±(5% w.m. + 2 cyfry)
10,0k...19,9kΩ 0,1kΩ

• metoda pomiaru: techniczna dwuprzewodowa,
• napięcie na rozwartych zaciskach: <24Vrms ale >4Vrms,
• prąd pomiarowy: przy zwarciu >200mA,
• częstotliwość prądu pomiarowego: 125 (dla sieci 50Hz)
lub 150Hz (dla sieci 60Hz), wybór częstotliwości pomiarowej w menu,
• autozerowanie przewodów pomiarowych.

Pomiar rezystancji elektrod pomocniczych RH i RS

 

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0...999Ω
±(5% (RS+RE+RH) + 8 cyfr)
1,00k...9,99kΩ 0,01kΩ
10,0k...19,9kΩ 0,1kΩ

•pomiar odczyt zmierzonych wartości rezystancji elektrod pomocniczych
RH i RS na wyświetlaczu po prawej stronie (wydzielona część wyświetlacza).


Pomiar rezystancji uziemień wielokrotnych z wykorzystaniem cęgów i elektrod pomocniczych (3p + cęgi)
zakres pomiarowy wg IEC61557-5: 0,44Ω...1999Ω

 

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00...19,99Ω 0,01Ω
±(8% w.m. + 3 cyfry)
20,0...199,9Ω 0,1Ω
200...1999Ω
• metoda pomiaru: techniczna z wykorzystaniem cęgów oraz elektrod pomocniczych,
• napięcie na rozwartych zaciskach: wybierane <25V AC lub <50V AC,
• prąd pomiarowy: przy zwarciu > 200mA,
• częstotliwość prądu pomiarowego: 125 (dla sieci 50Hz)
lub 150Hz (dla sieci 60Hz), wybór częstotliwości pomiarowej ręczny

Pomiar rezystancji uziemień wielokrotnych z wykorzystaniem podwójnych cęgów

 

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00..19,99Ω 0,01Ω ±(10% w.m. + 3 cyfry)
20,0...149,9Ω 0,1Ω ±(20% w.m. + 3 cyfry)

• metoda pomiaru: techniczna z wykorzystaniem 2 cęgów
• częstotliwość prądu pomiarowego 125 (dla sieci 50Hz) lub 150Hz (dla sieci 60Hz)


Pomiar rezystywności gruntu Metoda pomiarowa: Wennera, ρ=2πLRE

 

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,0...199,9Ωm 0,1Ωm zależny od błędu podstawowego
pomiaru RE w układzie 4p,
ale nie mniejszy niż ±1 cyfra
200...1999Ωm 1Ωm
2,00k...19,99kΩm 0,01kΩm
20,0k...99,9kΩm 0,1kΩm
100k...999kΩm 1kΩm
L – odległość między sondami pomiarowymi: 1...50m

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.

 

Akcesoria standardowe

 

Pliki