ELEKTROSYSTEMY - numer 01/2018, Prasa branżowa, Elektroportal.pl - branżowy portal elektroinstalatorów i branży elektroinstalacyjnej

ELEKTROSYSTEMY - numer 01/2018

AKTUALNOŚCI

10 Indeks koniunktury ELEKTROSYSTEMÓW - Dobra końcówka roku w branży elektro
12 Giełdowy Indeks ELEKTROSYSTEMÓW - Wycena giełdowych spółek nadal topnieje
14 Produkcja wybranych artykułów elektrotechnicznych – X 2017
15 Govena Lighting debiutuje na New Connect
16 Grodno planuje kolejne przejęcie
17 Inteligentne ogrzewanie jest mało popularne
18 Greenway postawi ładowarki przy głównych trasach
19 Rafako nawiązuje sojusz z węgierskim MVM Ovit
20 Sprzedaż e-samochodów na świecie mocno w górę
21 Przewody Helukabel z większą wytrzymałością
21 Enea Serwis i KZŁ rozwiną sieć stacji ładowania e-aut
22 Polna znika z warszawskiej giełdy
22 System sterowania od ABB w Grupie Azoty
23 Polski oddział Ledvance obsłuży klientów w Grecji
23 Noble Securities: Apator może zostać przejęty
24 Siemens prezentuje e-autostradę w USA
24 Tauron z dofinansowaniem na budowę smart grids

AUTOMATYKA

26 Tauron z dofinansowaniem na budowę smart grids
29 Inteligentna fabryka Lean Smart Factory firmy SEW-Eurodrive

TECHNIKA ŚWIETLNA

32 Antyodblaskowy (UGR < 19) downlight firmy Verbatim

MIERNICTWO

34 Trójfazowe rejestratory energii elektrycznej serii 1740 firmy Fluke

OSPRZĘT INSTALACYJNY

38 Rozdzielnice Elektro-Plast Nasielsk dla rynku deweloperskiego

NAPĘDY I STEROWANIE

42 Danfoss: regulacja prędkości obrotowej silników elektrycznych
45 DriveStart z oferty CES

OPROGRAMOWANIE

47 Narzędzie Engineered to Fly Dassault Systemes w projektowaniu samolotów

PRZETARGI I INWESTYCJE

49 Planowane inwestycje
52 Przetargi w branży elektrotechnicznej i energetycznej

WYDARZENIA

62 Relacje z targów, wydarzeń, spotkań branżowych

Dodatek: “NAPĘDY I STEROWANIE”

4 Branża pozostała w trendzie wzrostu 13 Softstarty – urządzenia łagodnego rozruchu silników
18 Silniki elektryczne – podstawowe zagadnienia
22 Serwonapędy
26 Przetwornice częstotliwości – przegląd oferty rynkowej

Galeria
  • dodatek
  • spis tresci
  • okladka

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.