ELEKTROSYSTEMY - numer 03/2018, Prasa branżowa, Elektroportal.pl - branżowy portal elektroinstalatorów i branży elektroinstalacyjnej

ELEKTROSYSTEMY - numer 03/2018

AKTUALNOŚCI

12 Indeks koniunktury ELEKTROSYSTEMÓW - Początek roku z niewielkim spadkiem
14 Giełdowy Indeks ELEKTROSYSTEMÓW - Branża na giełdzie ponownie na minusie
16 Produkcja wybranych artykułów elektrotechnicznych – XII 2017
17 Grodno poprawia przychody o 30%
18 Govena wchodzi na rynek e-mobility
19 ABB rozwija kompetencje w obszarze robotyki
20 Ruszyła 11 edycja Elektryzującej Pasji
21 Elektrobudowa w 2018 r. planuje 960 mln zł obrotów
21 Onninen dostarczy kable dla warszawskiego metra
22 Philips Lighting zwiększa udział LED-ów w sprzedaży
22 ifm electronic uruchamia nową platformę zakupową
23 SHE ZPDE zaprasza na jubileuszową Konwencję
23 TIM zakończył 2017 rok rekordowymi obrotami
24 Janaszek Electric ma umowę za 130 mln zł
24 PSE i izraelski IEC łączą siły w walce z cyberzagrożeniami
25 Luxima rośnie skokowo dzięki spółce zależnej
25 Somfy uruchamia forum dla użytkowników
26 Danfoss i SMA pomogą dystrybutorom żywności
26 Prototyp polskiego e-samochodu coraz bliżej

WYDARZENIA

28 Relacje z targów, wydarzeń, spotkań branżowych

AUTOMATYKA

32 Rynek automatyki na fali wznoszącej
35 Polski przemysł potrzebuje robotów
42 14-funkcyjny przekaźnik czasowy RPC-1MC-UNI firmy Relpol
44 Roboty współpracujące Universal Robots w ofercie Elmark Automatyka
47 Obsługa modułów bezpieczeństwa funkcjonalnego w węzłach RSTi-EP

OSPRZĘT INSTALACYJNY

50 Puszki Industrial firmy Elektro-Plast Nasielsk
52 Systemy oznaczeń Marking System firmy Phoenix Contact

KABLE I PRZEWODY

56 Rozwiązania Lapp Kabel w konstrukcji żyrandola multimedialnego
58 Kable do przekształtników częstotliwości
62 Standardowe i konfigurowane przewody konfekcjonowane firmy Weidmüller

APARATURA ŁĄCZENIOWA

66 Modułowe rozłączniki izolacyjne firmy Noark Electric

APARATY ZABEZPIECZAJĄCE

69 Uniwersalne zabezpieczenie „wszystko w jednym” AFDD+ firmy Eaton

MIERNICTWO

72 Mierniki termowizyjne firmy Flir
74 System zarządzania energią EMS CX3 firmy Legrand

OCHRONA PRZECIWWYBUCHOWA

78 Poradnik: zabezpieczenia przeciwwybuchowe w przemyśle – część II

PRZETARGI I INWESTYCJE

83 Planowane inwestycje
86 Przetargi w branży elektrotechnicznej i energetycznej

Galeria
  • Okładka Elektrosystemy 03/2018
  • Spis treści - Elektrosystemy 03/2018

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.