ELEKTROSYSTEMY - numer 05/2018, Magazyn Elektrosystemy, Elektroportal.pl - branżowy portal elektroinstalatorów i branży elektroinstalacyjnej

ELEKTROSYSTEMY - numer 05/2018

AKTUALNOŚCI

14 Indeks koniunktury ELEKTROSYSTEMÓW - Koniunktura nabiera rozpędu
16 Giełdowy Indeks ELEKTROSYSTEMÓW - Branża elektrotechniczna na giełdzie z mocną przeceną
18 Produkcja wybranych artykułów elektrotechnicznych – II 2018
19 Nowa Elektro rozwija sieć i usprawnia obsługę klienta
20 Philips zmodernizował Centrum Zastosowań Światła
21 APS Energia szuka pomysłu na rosyjską spółkę zależną
22 ES-System liczy na dalszy wzrost obrotów
23 TIM z rekordem sprzedaży i szansą na dalsze wzrosty
24 Rabbit nowym produktem chce wypełnić lukę na rynku
24 Vigo System rusza z budową fabryki
25 Rafako chce wejść w branżę gazu i ropy
25 Ponad 100 mln zł z NCBR dla elektroenergetyki
26 Osram przejmuje BAG electronics
26 ABB zainwestuje w Austrii 100 mln euro
27 GE wybuduje blok w Ostrołęce
27 Siemens kupuje firmę Aimsun z branży ITS
28 Właściciele 75% e-aut w Polsce w sieci GreenWay
28 PGE przetestowała pomysły start-upów

WYWIAD

30 Rozmowa z prezesem zarządu firmy Relpol Sławomirem Bialikiem,
oraz wiceprezesem zarządu Krzysztofem Pałganem

WYDARZENIA

34 Relacje z targów, wydarzeń, spotkań branżowych

AUTOMATYKA

40 Poszerzona oferta lampek i aparatury sterującej firmy Noark Electric
44 Przyciski sterownicze i lampki sygnalizacyjne ETISIG firmy ETI Polam

MIERNICTWO

46 Przemysłowy multimetr DM91 firmy Flir
48 Liczniki zużycia energii elektrycznej KDEM marki Ideal TS

KABLE I PRZEWODY

52 Technologie Lapp Kabel w parku wiatrowym na Morzu Północnym osprzęt instalacyjny

OSPRZĘT INSTALACYJNY

54 Program do znakowania Promark Creator firmy Partex
56 Złączki ZUG firmy Pokój
58 System rur karbowanych Gewiss FK

PRZETARGI I INWESTYCJE

61 Planowane inwestycje
66 Przetargi w branży elektrotechnicznej i energetycznej

Dodatek: “HURTOWNIE ELEKTROTECHNICZNE”

4 Hurtownie pozostaną na ścieżce wzrostu
20 Sprzedaż hurtowni dla przemysłu
24 OWspółpraca hurtowni z dostawcami

Galeria
  • okładka
  • spis tresci
  • dodatek

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.