ELEKTROSYSTEMY - numer 12/2017, Prasa branżowa, Elektroportal.pl - branżowy portal elektroinstalatorów i branży elektroinstalacyjnej

ELEKTROSYSTEMY - numer 12/2017

AKTUALNOŚCI

12 Indeks koniunktury ELEKTROSYSTEMÓW - Wysokie wzrosty koniunktury utrzymane
14 Giełdowy Indeks ELEKTROSYSTEMÓW - Zaledwie trzy spółki poprawiły notowania
16 Produkcja wybranych artykułów elektrotechnicznych – IX 2017
17 Reichelt Elektronik chce zdobyć polski rynek
18 Grodno poprawia wyniki i stawia na sprzedaż online
19 Relpol miał udany trzeci kwartał
20 Przychody Grupy TIM wzrosły do 515 mln zł
21 Eaton wspiera rozwój Inteligentnych Fabryk
22 Zamel rozbudowuje zaplecze produkcyjno-magazynowe
22 ABB zwiększy produkcję transformatorów w Łodzi
23 O wyborze gniazd i łączników decyduje elektroinstalator
23 Dassault Systemes nawiązuje współpracę z firmą Scania
24 Osram i Continental tworzą joint venture
24 Cez Esco Polska wymieni oświetlenie w Kowarach
25 Zakupy w e-sklepie Helukabel z rabatem 10%
25 ES-System liczy na dobrą końcówkę roku
26 PGE sfinalizowało przejęcie EDF Polska
26 Nowe e-autobusy Volvo powstaną we Wrocławiu

AUTOMATYKA

28 Moduły u-remote IO-Link firmy Weidmüller
34 Igus: konfigurator online do śrub napędowych
36 Zawiasy z wbudowanym łącznikiem bezpieczeństwa

APARATY ZABEZPIECZAJĄCE

38 ReStart i ReStart Autotest – funkcje bezpieczeństwa w aparatach Gewiss

KABLE I PRZEWODY

40 Rozwiązania Lapp Kabel w produkcji drzwi specjalistycznych

TECHNIKA ŚWIETLNA

42 Zamel: sterowanie oświetleniem choinkowym za pomocą smartfona
44 Oprawy hermetyczne i linie świetlne Lumax

OSPRZĘT INSTALACYJNY

48 Bloki złączy PT do podłączenia silnika

ZASILANIE

51 Kompensacja mocy biernej w UPS-ach Ever Powerline Green 33 Lite
54 Modułowy kompensacyjny UPS Enertronic modular SE

PRZETARGI I INWESTYCJE

57 Planowane inwestycje
62 Przetargi w branży elektrotechnicznej i energetycznej

WYDARZENIA

71 Relacje z targów, wydarzeń, spotkań branżowych

Dodatek: “ZASILANIE”

4 Rynek zasilania powraca na ścieżkę wzrostu
16 Zasilacze UPS, zespoły prądotwórcze
18 Zasilacze UPS – przegląd oferty rynkowej

Galeria
  • Okładka
  • Spis treści
  • Dodatek

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.