Lampka biurkowa ZOVIA, Nowe produkty, Elektroportal.pl - branżowy portal elektroinstalatorów i branży elektroinstalacyjnej

Lampka biurkowa ZOVIA

Nowoczesna lampka biurkowa, ciekawe wzornictwo

Regulowany wysięgnik umożliwia regulację w zakresie 360°, natomiast głowica może być wychylana o kąt 180°. Dostępna szeroka barwa kolorystyczna, barwy do wyboru to: różowy, czarny, lub niebieski. Idealna lampka do nauki, pracy, lampka nie zajmuje wiele miejsca. Po zakupie, proszę napisać jaki kolor Państwo wybrali.

zasilanie 220-240V częstotliwość znamionowa 50/60Hz źródło światła LED, Compact, GLS moc max 18W moc max 15W moc max 11W trzonek E27 wyposażone we włącznik do nabudowania od góry na podłożu stałym oprawa ruchoma we wszystkich płaszczyznach przyłącze wtyczka z przewodem o długości 160cm minimalna odległość od oświetlanego obiektu 0,2m ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 12mm do zastosowania wewnątrz druga klasa ochronności 12 sztuk w opakowaniu zbiorczym waga 760g zgodność z normami europejskimi

Rysunek techniczny:

 

  Dane techniczne:
Zasilanie: 230V
Źródło światła: Świetlówka kompaktowa lub żarówka LED (Brak w komplecie)
Trzonek: E27
Wyłącznik: ON/OFF
Stopień ochrony: IP20
strumień świetlny 155lm
Przyłącze: Kabel o długości 2m
Wykonanie: Tworzywo sztuczne
Maksymalna moc żarówki: 20W

 

Opis produktu

Empty

Dane techniczne

Empty

Inne

Empty

Pliki

Empty

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.