Nowe produkty, Elektroportal.pl - branżowy portal elektroinstalatorów i branży elektroinstalacyjnej

Nowe produkty

Foton 2

Foton 2 - Elektroportal.pl Numer katalogowy: WAPROFOTON2

Program do tworzenia dokumentacji z badania oświetlenia:

  • stanowisk pracy wewnątrz i na zewnątrz oraz w strefach kopalni,
  • awaryjnego wraz z oświetleniem stref sprzętu... więcej

PQM-700

PQM-700 - Elektroportal.pl Numer katalogowy: WMPLPQM700

Analizator jakości zasilania PQM-700 jest zaawansowanym technicznie produktem umożliwiającym pomiary, analizę i rejestrację parametrów sieci energetycznych 50/60 Hz oraz jakość energii elektrycznej

więcej

MIC-5005

MIC-5005 - Elektroportal.pl Numer katalogowy: WMPLMIC5005

Pomiar rezystancji izolacji: - napięcie pomiarowe wybierane w zakresie 50..1000 V co 10 V, w zakresie 1000 V...5000 V co 25 V, - ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji lub prądu upływu, - samoczynne... więcej

KT-640

KT-640 - Elektroportal.pl Numer katalogowy: WMXXKT640

Kamera w pełni radiometryczna - rejestrowana jest temperatura każdego punktu obrazu wysokiej rozdzielczości 640 x 480! Zapis w rozszerzonym formacie jpg (wszystkie dane zawarte są w pliku ale można przeglądać... więcej

DB-THERMO

DB-THERMO - Elektroportal.pl Numer katalogowy: WMXXDBTHERMO

Tablica DB-THERMO jest nieodzownym urządzeniem podczas każdego szkolenia z pomiarów temperatury metodą bezdotykową, oraz z zakresu termowizji z zastosowaniem kamer termowizyjnych. DB-THERMO pozwala... więcej

PQM-702

PQM-702 - Elektroportal.pl Numer katalogowy: WMPLPQM702

Analizator jakości zasilania PQM-702 jest zaawansowanym technicznie produktem umożliwiającym wszechstronny pomiar, analizę i rejestrację parametrów sieci energetycznych 50/60 Hz oraz jakość energii elektrycznej... więcej

KT-130

KT-130 - Elektroportal.pl Numer katalogowy: WMXXKT130

Unikalne cechy kamery:

  • menu w języku polskim,
  • szczegółową instrukcje w języku polskim,
  • pełną wersje oprogramowania w języku polskim bez ograniczeń... więcej

MPI-530

MPI-530 - Elektroportal.pl Numer katalogowy: WMPLMPI530

Miernik wielofunkcyjny najnowszej generacji pozwalający na wykonanie wszystkich pomiarów w instalacji elektrycznej zgodnie normą PN-EN 61557 (impedancja pętli zwarciowej z dokładnością nawet do 0,001Ω – dokładny... więcej

MIC-5010

MIC-5010 - Elektroportal.pl Numer katalogowy: WMPLMIC5010

Pomiar rezystancji izolacji: - napięcie pomiarowe wybierane w zakresie 50..1000 V co 10 V, w zakresie 1000 V...5000 V co 25 V, - ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji lub prądu upływu, - samoczynne... więcej

PAT-806

PAT-806 - Elektroportal.pl Numer katalogowy: WMPLPAT806

Cyfrowy miernik PAT-806 przeznaczony jest do pomiarów parametrów przenośnych urządzeń elektrycznych (elektronarzędzia, sprzęt AGD itp.) decydujących o ich bezpieczeństwie: rezystancji... więcej

CMP-2000

CMP-2000 - Elektroportal.pl Numer katalogowy: WMXXCMP2000

Uniwersalny miernik cęgowy, umożliwiający prowadzenie pomiarów prądu do 2000A przy pomocy cęgów na przewodach o średnicy do 57mm i szynoprzewodach do 70 x... więcej

1 2 »

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.