Sonel CMM-10 Multimetr cyfrowy WMPLCMM10, Sonel

Sonel CMM-10 Multimetr cyfrowy WMPLCMM10

Model: CMM-10 Numer katalogowy: CMM-10

Prosty i niezawodny multimetr, do pomiaru napięć stałych i przemiennych, prądu, rezystancji, pojemności, temperatury oraz cyklu roboczego; z automatycznym i ręcznym wyborem zakresów.

Opis produktu

Multimetr przemysłowy, będący uniwersalnym przyrządem mierzącym napięcie oraz prąd (stałe i przemienne TRUE RMS), a dodatkowo pojemność, częstotliwość, cykl roboczy (wypełnienie), ciągłość połączeń, rezystancję, temperaturę. Miernik charakteryzuje się dużą odpornością na wpływ warunków atmosferycznych oraz czynników zewnętrznych (IP67).

 

Dane techniczne

 • automatyczna lub ręczna zmiana zakresów,
 • funkcja HOLD umożliwiająca odczyt pomiarów przy niedostatecznym oświetleniu lub w trudno dostępnych miejscach,
 • funkcja REL umożliwiająca dokonywanie pomiarów względnych,
 • sygnalizacja dźwiękowa ciągłości obwodu (Beeper),
 • samoczynne wyłączanie nieużywanego przyrządu,
 • wyświetlacz 3 7/8 cyfry (maks. 5000).

Pomiar częstotliwości

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
5,000 Hz 0,001 Hz ±(1,5% w.m. + 5 cyfr)
50,00 Hz 0,01 Hz
500,0 Hz 0,1 Hz ±(1,2% w.m. + 3 cyfry)
5,000 kHz 0,001 kHz
50,00 kHz 0,01 kHz
500,0 kHz 0,1 kHz
5,000 MHz 0,001 MHz ±(1,5% w.m. + 4 cyfry)
10,00 MHz 0,01 MHz
 • czułość: minimalna wartość skuteczna napięcia 8 V

Pomiar cyklu roboczego (wypełnienia)

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,1...99,9% 0,1% ±(1,2% w.m. + 2 cyfry)
 • czułość: minimalna wartość skuteczna napięcia 8 V,
 • szerokość impulsu: 100µs - 100 ms,
 • zakres częstotliwości 5 Hz...150 kHz.

Pomiar temperatury
 

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy*
-20°C...+760°C 1°C ±(3% w.m. + 5°C, 9°F)
-4°F...+1400°F 1°F

*) bez błędu czujnika temperatury typu K

Pomiar napięcia stałego

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
400,0 mV 0,1 mV ±(0,5% w.m. + 2 cyfry)
4,000 V 0,001 V ±(1,2% w.m. + 2 cyfry)
40,00 V 0,01 V ±(1,2% w.m. + 2 cyfry)
400,0 V 0,1 V
600 V 1 V ±(1,5% w.m. + 2 cyfry)
 • impedancja wejściowa: 7,8 MΩ

Pomiar napięcia przemiennego

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
400,0 mV 0,1 mV ±(1,5% w.m. + 70 cyfr)
4,000 V 0,001 V ±(1,2% w.m. + 3 cyfry)
40,00 V 0,01 V ±(1,5% w.m. + 3 cyfry)
400,0 V 0,1 V
600 V 1 V ±(2,0% w.m. + 4 cyfry)
 • impedancja wejściowa: 7,8 MΩ,
 • zakres częstotliwości 50...400 Hz.

Pomiar prądu stałego

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
400,0 μA 0,1 μA ±(1,0% w.m. + 3 cyfry)
4 000 μA 1 μA ±(1,5% w.m. + 3 cyfry)
40,00 mA 0,01 mA
400,0 mA 0,1 mA
4,000 A 0,001 A ±(2,5% w.m. + 5 cyfr)
10,00 A 0,01 A

Pomiar prądu przemiennego

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
400,0 μA 0,1 μA ±(1,5% w.m. + 5 cyfr)
4 000 μA 1 μA ±(1,8% w.m. + 5 cyfr)
40,00 mA 0,01 mA
400,0 mA 0,1 mA
4,000 A 0,001 A ±(3,0% w.m. + 7 cyfr)
10,00 A 0,01 A
 • zakres częstotliwości 50...400 Hz.

Pomiar rezystancji
 

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
400,0 Ω 0,1 Ω ±(1,2% w.m. + 4 cyfry)
4,000 kΩ 0,001 kΩ ±(1,0% w.m. + 2 cyfry)
40,00 kΩ 0,01 kΩ ±(1,2% w.m. + 2 cyfry)
400,0 kΩ 0,1 kΩ
4,000 MΩ 0,001 MΩ
40,00 MΩ 0,01 MΩ ±(2,0% w.m. + 3 cyfry)

Pomiar pojemności:

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
40,00 nF 0,01 nF ±(5,0% w.m. + 7 cyfr)
400,0 nF 0,1 nF ±(3,0% w.m. + 5 cyfr)
4,000 μF 0,001 μF
40,00 μF 0,01 μF
100,0 μF 0,1 μF ±(5,0% w.m. + 5 cyfr)

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.

Bezpieczeństwo elektryczne:

 • rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010 - 1 i IEC 61557
 • kategoria pomiarowa: II 600 V wg PN-EN 61010 - 1:2004
 • stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP40

Pozostałe dane techniczne:

 • rozasilanie miernika: bateria 9 V typ 6LR61
 • test diody: I=0,3 mA, U0 = 1,5 V DC
 • test ciągłości: I<0,3 mA, sygnał dźwiękowy dla R<50 Ω
 • wskazanie przekroczenia zakresu: symbol 0L
 • częstotliwość pomiarów: 2 odczyty na sekundę
 • impedancja wejściowa: 7,8 MΩ (V AC/DC)
 • wyświetlacz: LCD, odczyt 5000 ze wskaźnikami funkcji
 • wymiary: 138 x 68 x 37 mm
 • masa miernika: 210 g
 • bezpieczniki: zakres mA, µA: 0,5 A/250 V szybki zakres A: 10 A/250 V szybki
 • czas bezczynności do samowyłączenia: 30 minut
 • zgodność z wymaganiami norm: PN-EN 61010 - 1:2004 PN-EN 61010 - 2-032
 • standard jakości: ISO 9001

Nominalne warunki użytkowania:

 • temperatura pracy: 0...+50°C przy wilgotności <70%
 • temperatura przechowywania: -20...+60°C przy wilgotności <80%

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.

 

Wyposażenie miernika

Wyposażenie standardowe:

1. Sonda temperatury

https://elektroportal.pl/uploaded_files/wyposazenie-miernika-1766/wasontemk.png
 2. Przewody pomiarowe
https://elektroportal.pl/uploaded_files/wyposazenie-miernika-1766/waprzcmp1.jpg
 
Akcesoria dodatkowe:
 
1. Sonda temperaturowa
 
https://elektroportal.pl/uploaded_files/wyposazenie-miernika-1766/sonda-temp-metalowa.jpg
2. Futerał S1
 
https://elektroportal.pl/uploaded_files/wyposazenie-miernika-1766/wafuts1.jpg

 

 • wasontemk.png
 • waprzcmp1.jpg
 • sonda_temp_metalowa.jpg
 • wafuts1.jpg

Pliki

Karta katalogowa

Instrukcja obsługi

Deklaracja zgodności

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.