Sonel CMM-40 Multimetr cyfrowy WMPLCMM40, Sonel

Sonel CMM-40 Multimetr cyfrowy WMPLCMM40

Model: CMM-40 Numer katalogowy: CMM-40

Multimetr przemysłowy, będący uniwersalnym przyrządem mierzącym napięcie oraz prąd (stałe i przemienne TRUE RMS), a dodatkowo pojemność, częstotliwość, cykl roboczy (wypełnienie), ciągłość połączeń, rezystancję, temperaturę. Miernik charakteryzuje się dużą odpornością na wpływ warunków atmosferycznych oraz czynników zewnętrznych (IP67).

Opis produktu

Multimetr TRMS CMM-40 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji, pojemności elektrycznej, częstotliwości (elektrycznej i elektronicznej), cyklu roboczego (wypełnienia), a także testowania diod, ciągłości połączeń oraz pomiaru temperatury.

Dane techniczne

Do najważniejszych cech przyrządu CMM-40 należą:

 • Automatyczna lub ręczna zmiana zakresów.
 • Funkcja HOLD umożliwiająca odczyt pomiarów przy niedostatecznym oświetleniu lub w trudno dostępnych miejscach.
 • Funkcja REL umożliwiająca dokonywanie pomiarów względnych.
 • Funkcja MAX/MIN.
 • Funkcja zatrzymania wartości szczytowej.
 • Sygnalizacja dźwiękowa ciągłości obwodu (Beeper).
 • Samoczynne wyłączanie nieużywanego przyrządu.
 • Wyświetlacz 4¾ cyfry (maks. 40000).
 • Wodoodporna obudowa dwukomponentowa.

Pomiar częstotliwości elektronicznej

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
40,000 Hz 0,001 Hz ±(0,1% w.m. + 1 cyfra)
400,00 Hz 0,01 Hz
4,0000 kHz 0,0001 kHz
40,000 kHz 0,001 kHz
400,00 kHz 0,01 kHz
4,0000 MHz 0,0001 MHz
40,000 MHz 0,001 MHz
100,00 MHz 0,01 MHz wartość nieokreślona
 • Czułość: minimalna wartość skuteczna napięcia 0,8 V przy 20% do 80% cyklu roboczego oraz <100 kHz; minimalna wartość skuteczna napięcia 5 V przy 20% do 80% cyklu roboczego oraz > 100 kHz.

Pomiar częstotliwości elektrycznej

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
40,00 Hz...10,000 kHz 0,01 Hz...0,001 kHz ± 0,5% w.m.
 • Czułość: 1 Vrms

Pomiar cyklu roboczego (wypełnienia)

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,10...99,9% 0,01% ±(1,2% w.m. + 2 cyfry)
 • szerokość impulsu: 100μs - 100 ms,
 • zakres częstotliwości 5 Hz...150 kHz.

Pomiar temperatury

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
-50,0°C...+1200,0°C 0,1°C ±(1% w.m. + 2,5°C)
-58,0°F...+2192,0°F 0,1°F ±(1% w.m. + 4,5°F)

Pomiar napięcia stałego

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
400,0 mV 0,01 mV ±(0,06% w.m. + 4 cyfry)
4,0000 V 0,0001 V
40,000 V 0,001 V
400,00 V 0,01 V
1000,0 V 0,1 V ±(0,1% w.m. + 5 cyfr)

Pomiar napięcia przemiennego (True RMS)

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
400,00 mV 0,01 mV ±(1% w.m. + 40 cyfr)
4,0000 V 0,0001 V ±(1% w.m. + 30 cyfr)
40,000 V 0,001 V
400,00 V 0,01 V
1000,0 V 0,1 V
 • zakres częstotliwości 50...1000 Hz.,

Pomiar prądu stałego i przemiennego (True RMS)

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
400,00 μA 0,01 μA dla DC ±(1,0% w.m. + 3 cyfry)

dla AC ±(1,5% w.m. + 30 cyfr)

4 000,0 μA 0,1 μA
40,000 mA 0,001 mA
400,00 mA 0,01 mA
10,000 A 0,001 A
 • 20 A: maksymalnie 30 sekund przy ograniczonej dokładności.

Pomiar rezystancji

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
400,00 Ω 0,01 Ω ±(0,3% w.m. + 9 cyfr)
4,0000 kΩ 0,0001 kΩ ±(0,3% w.m. + 4 cyfry)
40,000 kΩ 0,001 kΩ
400,00 kΩ 0,01 kΩ
4,0000 MΩ 0,0001 MΩ
40,000 MΩ 0,001 MΩ ±(2,0% w.m. + 10 cyfr)

Pomiar pojemności:

 

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
40,000 nF 0,001 nF ±(5,0% w.m. + 7 cyfr)
400,00 nF 0,01 nF
4,0000 μF 0,0001 μF ±(3,0% w.m. + 5 cyfr)
40,000 μF 0,001 μF
400,00 μF 0,01 μF
4000,0 μF 0,1 μF ±(5,0% w.m. + 5 cyfr)
40,000 mF 0,001 mF

Pozostałe dane techniczne:

 • rzasilanie miernika: bateria 9 V typ 6LR61
 • test diody: I=0,9 mA, U0 = 2,8 V DC
 • test ciągłości: I<0,35 mA, sygnał dźwiękowy dla R<35 Ω
 • wskazanie przekroczenia zakresu: symbol 0L
 • współczynnik szczytu: ≤ 3 dla pełnego zakresu 500 V,
  zmniejszający się liniowo do ≤ 1,5 przy 1000 V
 • wartość szczytowa PEAK: wychwytuje wartości szczytowe >1 ms
 • częstotliwość pomiarów: 2 odczyty na sekundę
 • impedancja wejściowa: 10 MΩ (V DC), 9 MΩ (V AC)
 • wyświetlacz: LCD z bargrafem, 4¾ cyfry (maks. 40000)
 • ilość wyników w pamięci: 2000
 • wymiary: 187 x 81 x 55 mm
 • masa miernika: 342 g
 • bezpieczniki: zakres mA, µA: 0,5 A/1000 V ceramiczny szybki
  zakres A: 10 A/1000 V ceramiczny szybki
 • czas bezczynności do samowyłączenia: 15 minut
 • zgodność z wymaganiami norm: PN-EN 61010 - 1:2004
  PN-EN 61010 - 2-032
 • standard jakości: ISO 9001

Bezpieczeństwo elektryczne:

 • rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010 - 1 i IEC 61557
 • kategoria pomiarowa: III 1000 V wg PN-EN 61010 - 1:2004
 • stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP67

Nominalne warunki użytkowania:

 • temperatura pracy: 0...+40°C
 • temperatura przechowywania: -20...+60°C
 • wilgotność: max 80% do 31°C malejąca liniowo do 50% przy 40°C
 • wysokość robocza: maks. 2000 m

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.

 

Wyposażenie miernika

Wyposażenie standardowe:

1. Sonda temperatury

https://elektroportal.pl/uploaded_files/wyposazenie-miernika-1766/wasontemk.png
 2. Przewody pomiarowe
https://elektroportal.pl/uploaded_files/wyposazenie-miernika-1766/waprzcmp1.jpg
 
3. Futerał S1
 
https://elektroportal.pl/uploaded_files/wyposazenie-miernika-1766/wafuts1.jpg
Akcesoria dodatkowe:
 
1. Sonda temperaturowa
 
https://elektroportal.pl/uploaded_files/wyposazenie-miernika-1766/sonda-temp-metalowa.jpg

 

 • cmm-40_wyposaż.jpg

Pliki

Karta katalogowa

Instrukcja obsługi

Deklaracja zgodności

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.