Ręczny przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP1, Nowe produkty, Elektroportal.pl - branżowy portal elektroinstalatorów i branży elektroinstalacyjnej

Ręczny przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP1

Model: Ręczny przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu Numer katalogowy: PWP1

Ręczny przycisk ma zadanie uruchomić „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”, który odłączy zasilanie budynku od źródła energii elektrycznej podczas pożaru w czasie akcji ratowniczej. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcina dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalację i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m³ lub zawierających strefy zagrożone wybuchem. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza o odpowiednio oznakowany. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może spowodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego. Wyjątek stanowią źródła zasilające urządzenia elektryczne, które muszą funkcjonować w czasie pożaru. W komplecie jest tabliczka samoprzylepna: „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”. 

Ręczny przycisk uruchamiający PWP1 może być stosowany, jako „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu” pod warunkiem umieszczenia nad nim tabliczki: „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”. 

Ręczny przycisk uruchamiania PWP1 z podwójną sygnalizacją LED daje możliwość informacji o położeniu zestyków elementu wykonawczego: 

1. Dioda zielona – przerwanie dostawy energii elektrycznej 

2. Dioda czerwona – załączenie wyłącznika.

Opis produktu

Empty

  • PWP1

Dane techniczne

Pełna karta katalogowa produktu jest dostępna na stronie Producenta dostępnej pod linkiem: SPAMEL

Polecane w sklepie internetowym

Reklama