Nowe produkty, Elektroportal.pl - branżowy portal elektroinstalatorów i branży elektroinstalacyjnej

Nowe produkty

RADIOWY NADAJNIK MODUŁOWY 4-KANAŁOWY TYP: RNM-24

Model: RNM-24

System inteligentnego domu EXTA LIFE wzbogacony został o nowe urządzenia. Modułowa konstrukcja urządzeń umożliwia ich montaż w... więcej

RADIOWY ODBIORNIK MODUŁOWY 4-KANAŁOWY TYP: ROM-24

Model: ROM-24

System inteligentnego domu EXTA LIFE wzbogacony został o nowe urządzenia. Modułowa konstrukcja urządzeń umożliwia ich montaż w... więcej

RADIOWY ODBIORNIK MODUŁOWY 2-KANAŁOWY TYP: ROM-22

Model: ROM-22

System inteligentnego domu EXTA LIFE wzbogacony został o nowe urządzenia. Modułowa konstrukcja urządzeń umożliwia ich montaż w... więcej

RADIOWY STEROWNIK ROLET MODUŁOWY - PODWÓJNY TYP: SRM-22

Model: SRM-22

System inteligentnego domu EXTA LIFE wzbogacony został o nowe urządzenia. Modułowa konstrukcja urządzeń umożliwia ich montaż w... więcej

SRW-01 sterownik rolet WI-FI

SRW-01 sterownik rolet WI-FI - Elektroportal.pl Model: SRW-01

CECHY FUNKCJONALNE PRODUKTU: 

więcej

ROW-02 Odbiornik WI-FI dopuszkowy 2-kanałowy dwukierunkowy

ROW-02 Odbiornik WI-FI dopuszkowy 2-kanałowy dwukierunkowy - Elektroportal.pl Model: ROW-02

CECHY FUNKCJONALNE PRODUKTU:

więcej

ZAM-68

ZAM-68 - Elektroportal.pl Model: Zam-68
Numer katalogowy: Zam-68

Bezprzewodowy mini alarm sufitowy sterowany pilotem, ostrzega o wtargnięciu intruza do pomieszczenia, jest idealny w domu, biurze, garażu, przyczepie campingowej, daczy, szopie na narzędzia, itp.

więcej

ST-950 Dzwonek bezprzewodowy bezbateryjny SAMBA

Pierwszy na świecie dzwonek z przyciskiem bezprzewodowym bez zasilania. Dzwonek posiada przycisk bezprzewodowy, w którym dzięki zastosowaniu przetwornika energii mechanicznej na elektryczną wyeliminowano... więcej

EXTA FREE Controller

Komfort sterowania, energooszczędność, bezpieczeństwo, łatwa... więcej

MATEC - Elektryczne systemy antyoblodzeniowe

MATEC - Elektryczne systemy antyoblodzeniowe - Elektroportal.pl

Z dniem 1 października 2013r oferta CET rozszerza się o nową podgrupę wyrobów MATEC... więcej

Systemy EXTA i EXTA FREE wzbogacone o grupę sterowników LED

Systemy EXTA i EXTA FREE wzbogacone o grupę sterowników LED - Elektroportal.pl

Nowe sterowniki LED w grupach EXTA i EXTA FREE umożliwiają tworzenie aranżacji, w... więcej

RADIOWY NADAJNIK MODUŁOWY 4-KANAŁOWY TYP: RNM-24

Model: RNM-24

System inteligentnego domu EXTA LIFE wzbogacony został o nowe urządzenia. Modułowa konstrukcja urządzeń umożliwia ich montaż w... więcej

RADIOWY ODBIORNIK MODUŁOWY 4-KANAŁOWY TYP: ROM-24

Model: ROM-24

System inteligentnego domu EXTA LIFE wzbogacony został o nowe urządzenia. Modułowa konstrukcja urządzeń umożliwia ich montaż w... więcej

RADIOWY ODBIORNIK MODUŁOWY 2-KANAŁOWY TYP: ROM-22

Model: ROM-22

System inteligentnego domu EXTA LIFE wzbogacony został o nowe urządzenia. Modułowa konstrukcja urządzeń umożliwia ich montaż w... więcej

RADIOWY STEROWNIK ROLET MODUŁOWY - PODWÓJNY TYP: SRM-22

Model: SRM-22

System inteligentnego domu EXTA LIFE wzbogacony został o nowe urządzenia. Modułowa konstrukcja urządzeń umożliwia ich montaż w... więcej

SRW-01 sterownik rolet WI-FI

Model: SRW-01

CECHY FUNKCJONALNE PRODUKTU: 

więcej

ROW-02 Odbiornik WI-FI dopuszkowy 2-kanałowy dwukierunkowy

Model: ROW-02

CECHY FUNKCJONALNE PRODUKTU:

więcej

ZAM-68

Model: Zam-68
Numer katalogowy: Zam-68

Bezprzewodowy mini alarm sufitowy sterowany pilotem, ostrzega o wtargnięciu intruza do pomieszczenia, jest idealny w domu, biurze, garażu, przyczepie campingowej, daczy, szopie na narzędzia, itp.

więcej
1 2 »

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.