Bulik II – flagowy dzwonek firmy ZAMEL, Nowe produkty, Elektroportal.pl - branżowy portal elektroinstalatorów i branży elektroinstalacyjnej

01/092017

Bulik II – flagowy dzwonek firmy ZAMEL

Model: Bulik II

Opis produktu

Dzwonek Bulik II produkowany jest w Polsce. Urządzenie wyróżnia się nowoczesnym wzornictwem, dodatkowym podświetlaniem typu „ambilight”, a także zwiększoną funkcjonalnością. Bulik II to do 350 m zasięgu w terenie otwartym, co oznacza 3-krotnie większy zasięg działania w porównaniu z dzwonkami standardowymi. Niezawodność działania, także w trudnych warunkach atmosferycznych, zapewnia dotykowy przycisk o podwyższonym stopniu hermetyczności IP-56. Innowacja dotyczy także liczby przycisków możliwych do zaprogramowania w ramach jednego urządzenia – 69 nadajników z całą pewnością zapewni sprawną komunikację w obrębie nawet bardzo dużych obiektów np. hoteli. Dodatkowo poprzez zróżnicowanie melodii, można w prosty sposób dokonać weryfikacji miejsca przywołania. Dzwonek dostępny jest w dwóch wariantach zasilania, sieciowej – wpinanej do gniazda 230 V oraz bateryjnej, zasilanej trzema bateriami typu AAA. Dzięki możliwości wyciszenia dzwonka i pozostawienia tylko sygnalizacji optycznej Bulik II jest skutecznym, a zarazem dyskretnym urządzeniem przywoławczym.

Dane techniczne

Przycisk bezprzewodowy do dzwonka BULIK II 

·        wymiary: 38 x 75 x 18 mm 
·        zasięg: 350 m w terenie otwartym 
·        zasilanie przycisku: 3 V DC (2 x bateria AAA) 
·        typ przycisku: dotykowy 
·        stopień ochrony przycisku:  IP56 
·        dodatkowe przyciski: TAK (max 69) 
·        sygnalizacja optyczna: TAK 
·        możliwość przyporządkowania innej melodii do danego przycisku:  TAK 
·        częstotliwość: 868 MHz 
·        kodowanie: kod stały 

Dzwonek bezprzewodowy BULIK II   

·        wymiary: 67 x 115 x 20 mm (wersja bateryjna) / 67 x 115 x 61 mm (wersja sieciowa) 
·        zasięg: 350 m w terenie otwartym 
·        zasilanie dzwonka: 230 V AC (wersja sieciowa) / 4,5 V DC – 3 x bateria AAA (wersja bateryjna) 
·        ilość melodii: 14 
·        dodatkowe przyciski: TAK (max 69) 
·        sygnalizacja optyczna: TAK (możliwość wyłączenia) 
·        regulacja głośności: TAK 
·        możliwość wyłączenia dźwięku: TAK 
·        max głośność: 85 dB 
·        częstotliwość: 868 MHz 
·        kodowanie: kod stały 

Inne

Empty

Pliki

Empty

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.