MATEC - Elektryczne systemy antyoblodzeniowe, Nowe produkty, Elektroportal.pl - branżowy portal elektroinstalatorów i branży elektroinstalacyjnej

MATEC - Elektryczne systemy antyoblodzeniowe

Z dniem 1 października 2013r oferta CET rozszerza się o nową podgrupę wyrobów MATEC - Elektryczne systemy antyoblodzeniowe.

Opis produktu

W jej zakres wchodzą przewody grzejne do ochrony antyoblodzeniowej rynien (GPRN), rur wodociągowych (GPRU), schodów i innych ciągów komunikacyjnych (GPSY) oraz podjazdów (maty grzejne GMPD). Oferta zawiera również samoregulujące przewody grzejne (GP-SR/17) do montażu na rurach, rynnach i dachach.

Przewody grzejne stałooporowe oferowane są w różnych modułach długości. Podobnie maty grzejne pod podjazdy, które zawierają się w zakresie powierzchniowym 2...6m². Wyjątkiem są przewody samoregulujące, które ze względu na swoje właściwości można obcinać na dowolne długości bez ryzyka uszkodzenia.

Systemy antyoblodzeniowe MATEC to również odpowiednio skonfigurowany serwis sterujący i montażowy. Oferta wyposażona jest w regulatory temperatury oraz czujniki lodu i śniegu marki EBERLE oraz akcesorium do montażu przewodów na rurach, rynnach, schodach itp. Wszystkie te elementy budują kompleksową ofertę do instalacji systemu zabezpieczenia przeciwzamarzaniowego.

Od 1 października 2013r będzie obowiązywał nowy cennik rozszerzony o pozycje z grupy MATEC - Systemy antyoblodzeniowe. Ceny kabli i przewodów CET w stosunku do ostatniego cennika nie ulegają zmianie, za wyjątkiem kilku korekt w grupie MATEC - Elektryczne systemy grzewcze.