Przewód koncentryczny z wypełnieniem żelowych XWDXwpek, Nowe produkty, Elektroportal.pl - branżowy portal elektroinstalatorów i branży elektroinstalacyjnej

Przewód koncentryczny z wypełnieniem żelowych XWDXwpek

Od 1 maja 2013r oferta CET rozszerzyła się o nowy produkt, którym jest przewód koncentryczny XWDXwpek 1,0/4,8 czarny z wypełnieniem żelowym.

Opis produktu

Przewód zaprojektowany do zastosowań na zewnątrz i w ziemi. Produkt oferowany jest w odcinkach 100m lub 500m i 1000m. Inne odcinki oferowane zależnie od dostępności na stanie magazynowym.

Zastosowanie

Telewizja kablowa, anteny TV, anteny SAT, monitoring uliczny

 

 

Waga 40  kg/km
Wymiary 100m, 500m, 1000m, możliwość zamówienia krążków w innych długościach w indywidualnie ustalonym terminie realizacji
Kolor czarny

 

Dane techniczne

Powłoka zewnętrzna polietylen czarny
Zakres temperatury pracy -30 ÷ 70  ºC
Ekran - konstrukcja AL/PET+ CuSn
Procent krycia oplotem 35  %
Liczba żył 1  [szt.]
Pojemność 54  pF/m
Impedancja 75  Ω
Index miedziowy 12,84  kg/km
Średnica ośrodka 4,8  mm
Średnica zewnętrzna przewodu 6,9  mm
Izolacja wewnętrzna polietylen spieniony bzb.
Tłumienność falowa 100m przy częstotliwości 50MHz dB 4,7  dB
Tłumienność falowa 100m przy częstotliwości 100MHz dB 8  dB
Tłumienność falowa 100m przy częstotliwości 230MHz dB 9,6  dB
Tłumienność falowa 100m przy częstotliwości 865MHz dB 19,7  dB
Tłumienność falowa 100m przy częstotliwości 950MHz dB 20,7  dB
Tłumienność falowa 100m przy częstotliwości 2150MHz dB 32,1  dB
Norma PN-EN 50117z-1:2003; ZN-CET-3/04
Żyła główna 1  średnica mm

 

Polecane w sklepie internetowym

Reklama

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.