ST-950 Dzwonek bezprzewodowy bezbateryjny SAMBA, Nowe produkty, Elektroportal.pl - branżowy portal elektroinstalatorów i branży elektroinstalacyjnej

ST-950 Dzwonek bezprzewodowy bezbateryjny SAMBA

Pierwszy na świecie dzwonek z przyciskiem bezprzewodowym bez zasilania. Dzwonek posiada przycisk bezprzewodowy, w którym dzięki zastosowaniu przetwornika energii mechanicznej na elektryczną wyeliminowano konieczność stosowania baterii zasilających. Brak baterii, bezprzewodowość, szeroki zakres temperatury pracy oraz odporność na wodę to atuty nadajnika gwarantujące jego poprawną pracę także w trudnych warunkach atmosferycznych (np. na mrozie, deszczu) przez długi okres czasu. Wodoodporność przycisku i brak baterii powoduje także że działa on nawet po całkowitym zanurzeniu w wodzie.

Opis produktu

Dzwonek ten może być wykorzystywany jako: dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty. Nie wymaga instalacji dzwonkowej. Dzwonek zasilany jest z sieci 230 V AC (włączany bezpośrednio do gniazdka), natomiast przycisk dzwonkowy nie wymaga żadnego zasilania, dzięki czemu unikamy konieczności kłopotliwej wymiany baterii. Brak baterii w nadajniku zapewnia także odporność na wodę oraz poprawną pracę w niskich temperaturach w których zwykłe nadajniki bateryjne ulegają szybkiemu rozładowaniu. W nadawaniu i odbieraniu sygnału wykorzystywana jest częstotliwość 433 MHz. Zasięg działania w terenie otwartym wynosi ok. 100 m. Użytkownik ma do wyboru 25 melodii. Urządzenie wyposażone jest w sygnalizuję optyczną dzwonienia, przydatną np. dla osób słabo słyszących. Istnieje możliwość zaprogramowania dodatkowych przycisków (maksymalnie 3) do jednego dzwonka.

Cechy:

 • idealny jako dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty,
 • przydatny w domu, restauracji, hotelu, firmie lub osobom wymagającym opieki,
 • nie wymaga instalacji dzwonkowej,
 • optyczna sygnalizacja dzwonienia przydatna np. dla osób słabo słyszących,
 • dzwonek włączany bezpośrednio do gniazda sieci 230V~,
 • przycisk bezprzewodowy, bezbateryjny (nie wymaga żadnego zasilania), wodoodporny,
 • zakres temperatury pracy przycisku (-25°C do +40°C),
 • transmisja radiowa (częstotliwość 433 MHz),
 • zasięg działania*: 100 m w terenie otwartym,
 • kodowanie: milion kodów
 • możliwość samodzielnego zaprogramowania 3 dodatkowych przycisków
 • 24 dźwięki do wyboru (dzwonki polifoniczne),
 • poziom dźwięku max. 85 dB
 • ST_950_7.jpg
 • ST_950_6.jpg
 • ST_950_5.jpg
 • ST_950_4.jpg
 • ST_950_3.jpg
 • ST_950_2.jpg
 • ST_950_1.jpg

Dane techniczne

1. Odbiornik:

• Zasilanie: 230 V AC/ 50 Hz
• Pobór prądu podczas dzwonienia : 60 mA
• Pobór prądu podczas spoczynku: 4 mA
• Częstotliwość: 433 MHz
• Dźwięk: 25 melodii do wyboru
• Sygnalizacja optyczna dzwonienia
• Poziom dźwięku: ok. 85 dB
• Klasa ochronności: II
• Stopień ochrony: IP20
• Temperaturowy zakres pracy: od 0°C do 35°C
• Wymiary [mm]: 68x86x71

2. Nadajnik:

• Nie wymaga żadnego zasilania zasilania
• Zasięg działania: 100 m *
• Transmisja: radiowa
• Częstotliwość: 433 MHz
• Kodowanie: milion kodów
• Klasa ochronności: III
• Odporny na działanie wody
• Temperaturowy zakres pracy: od -20°C do +35°C
• Wymiary [mm]: 46x88x31

*Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: drewna i gipsu o 5 do 20%, cegły od 20 do 40%, betonu zbrojonego od 40 do 80%. Przy przeszkodach metalowych, stosowanie systemów radiowych nie jest zalecane z uwagi na znaczne ograniczenie zasięgu działania. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki sieci GSM umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.

Programowanie

Wpisywanie pilota:
Aby wpisać dodatkowy nadajnik do dzwonka należy nacisnąć przez ok 5 sek. przycisk (1) z przodu obudowy dzwonka do momentu aż dioda zgaśnie. Następnie należy nacisnąć dwa razy przycisk nadajnika (2). Aby wpisać kolejny przycisk do tego samego dzwonka całą procedurę należy powtórzyć, Do jednego dzwonka można zaprogramować maksymalnie 3 nadajniki.

Wybór melodii:
Wybór melodii i dźwięków następuje poprzez naciskanie przycisku (1) znajdującego się z przodu dzwonka. Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę kolejnej z 25 melodii.

Pliki

Instrukcja obsługi - plik do pobrania w formie PDF

Deklaracja zgodności - plik do pobrania w formie PDF

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.