Transformatory elektroniczne LEDIX, Nowe produkty, Elektroportal.pl - branżowy portal elektroinstalatorów i branży elektroinstalacyjnej

Transformatory elektroniczne LEDIX

System inteligentnego oświetlenia LEDIX to nie tylko nowoczesna linia opraw LED, wzbogacona o urządzenia zasilające i sterujące, ale także gama funkcjonalnych transformatorów elektronicznych.

Opis produktu

Urządzenia zaprojektowane przez konstruktorów ZAMEL CET posiadają innowacyjne rozwiązania chronione prawem patentowym. Transformatory LEDIX mogą współpracować z halogenowymi źródłami światła umieszczonymi zarówno wewnątrz budynku, jak i miejscach narażonych na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, podwyższoną wilgotność powietrza.

TRANSFORMATORY ELEKTRONICZNE ETZ - IP20

Transformatory oznaczone symbolem ETZ są przeznaczone do współpracy z halogenowymi źródłami światła, które zasilane są napięciem 12V AC. Cechą charakterystyczną transformatorów tej serii jest możliwość zasilania bardzo małych obciążeń start od 0W). W celu ochrony urządzeń podczas instalacji i późniejszego użytkowania transformatory wyposażone zostały w zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzeciążeniowe, a także termiczne. Aby maksymalnie wydłużyć żywotność żarówek halogenowych współpracujących z transformatorami LEDIX w urządzeniach zastosowano opatentowane rozwiązania konstrukcyjne takie jak: nowatorski sposób sterowania tranzystorami w układzie wyjściowym oraz układ zabezpieczenia przeciążeniowo zwarciowy.

Transformatory ETZ zróżnicowane są ze względu na nominalną moc wyjściową na następujące rodzaje:

 • ETZ50 (0-50W)
 • ETZ60 (0-60W)
 • ETZ70 (0-70W)
 • ETZ105 (0-105W)
 • ETZ150 (0-150W)
 • ETZ210 (0-210W)

Transformatory oznaczone symbolem ETZ przeznaczone są do montażu natynkowego, podłączenia dokonuje się za pomocą złącz śrubowych. Urządzenia współpracują z tzw. inteligentnymi ściemniaczami oświetlenia.

TRANSFORMATORY ELEKTRONICZNE ETW - IP56

Transformatory oznaczone symbolem ETW posiadają IP56. Dzięki podwyższonej wartości IP, urządzenia mogą być stosowane w pomieszczeniach narażonych na podwyższoną wilgotność powietrza takich jak np. łazienki czy kuchnie. Pozostałe parametry transformatorów ETW są tożsame z parametrami transformatorów oznaczonych symbolem ETZ. Urządzenia można podłączyć za pomocą wyprowadzonych przewodów.

Moce nominalne transformatorów to odpowiednio:

 • 50 W - ETW/50
 • 60 W - ETW/60
 • 70 W - ETW/70
 • 105 W - ETW/105
 • 150 W - ETW/150
 • 210 W - ETW/210

Transformatory ETW podobnie jak ETZ startują od "0"W.

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). 
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
Z uwagi na powyższe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna, 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6, NIP 645-244-43-42 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, wysyłając e-mail na adres: info@elektroportal.pl ; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL" S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 
6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
10.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
f) przenoszenia Państwa danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.