RDP-01 Radiowy ściemniacz dopuszkowy Exta Free, Produkty, Elektroportal.pl - branżowy portal elektroinstalatorów i branży elektroinstalacyjnej

RDP-01 Radiowy ściemniacz dopuszkowy Exta Free

Model: RDP-01 Numer katalogowy: RDP-01

Radiowe odbiorniki dopuszkowe znajdują zastosowanie zarówno jako elementy do montażu w puszkach instalacyjnych pod- i natynkowych, jak i jako urządzenia wykonawcze zabudowywane bezpośrednio w obudowach opraw oświetleniowych i innych odbiorników.

Opis produktu

ROP-01  umożliwia pracę w 5 różnych trybach (załączenie, wyłączenie, tryb monostabilny, bistabilny, czasowy), zaś RDP-01 jest radiowym ściemniaczem oświetlenia, współpracującym z żarówkami tradycyjnymi oraz lampami halogenowymi zasilanymi przez transformator elektroniczny lub toroidalny.

Cechy funkcjonalne produktu:

  • współpraca z nadajnikami bezprzewodowego systemu sterowania EXTA FREE
  • załączanie/wyłączanie oraz rozjaśnianie/ściemnianie źródeł światła
  • współpraca z żarówkami tradycyjnymi oraz lampami halogenowymi zasilanymi przez transformator elektroniczny lub toroidalny
  • pamięć ustawionego poziomu natężenia oświetlenia
  • łatwy montaż w puszce podtynkowej fi60 mm
  • duży zasięg działania (do 230m)
  • sygnalizacja optyczna działania
  • niski pobór mocy, możliwość pracy ciągłej
  • możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RTN-01

UWAGA! Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej, czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: cegła od 10 do 40%, drewna i gipsu od 5 do 20%, betonu zbrojonego od 40 do 80%, metalu od 90 do 100%, szkła od 10 do 20%. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki telefonii komórkowej umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.

Montaż:

1. Rozłączyć obwód zasilania bezpiecznikiem, wyłącznikiem nadmiarowoprądowym lub rozłącznikiem izolacyjnym przyłączonymi do odpowiedniego obwodu.
2. Sprawdzić odpowiednim przyrządem stan beznapięciowy na przewodach zasilających.
3. Podłączyć przewody pod zaciski zgodnie ze schematem podłączenia.
4. Zamontować urządzenie RDP‑01 w puszce instalacyjnej.
5. Załączyć obwód zasilania.

 

Zastosowanie:

Radiowy ściemniacz dopuszkowy RDP-01 pracujący jako odbiornik radiowego nadajnika klawiszowego 4-kanałowego RNK-04 (sterowanie załącz/wyłącz oraz rozjaśnianie/ściemnianie źródła światła). Pokazane nadajniki mogą również sterować pracą radiowego wyłącznika oświetleniowego RWL-01.

Schemat podłączenia:

Dane techniczne

Zaciski zasilania: L, N
Znamionowe napięcie zasilania: 230 V~
Tolerancja napięcia zasilania: -15 ÷ +10 %
Częstotliwość znamionowa: 50 / 60 Hz
Znamionowy pobór mocy: 0,5 W
Liczba trybów pracy: 5
Liczba kanałów: 1
Transmisja: radiowa 868,32 MHz
Sposób transmisji: jednokierunkowa
Kodowanie: transmisja z adresacją
Maksymalna ilość nadajników: 32
Zasięg: do 230 m w terenie otwartym
Nastawa czasu: 1 s ÷ 18 godzin (co 1 s)
Sygnalizacja optyczna pracy: dioda LED czerwona
Zaciski zasilania odbiornika: , N
Maksymalne obciążenie: 250 W
Liczba zacisków przyłączeniowych: 4
Przekrój przewodów przyłączeniowych: do 2,5 mm2
Temperatura pracy: -10 ÷ +55 oC
Pozycja pracy: dowolna
Mocowanie obudowy: puszka instalacyjna Ø60 mm
Stopień ochrony obudowy: IP20 (PN-EN 60529)
Klasa ochronności: II
Kategoria przepięciowa: II
Stopień zanieczyszczenia: 2
Napięcie udarowe: 1 kV (PN-EN 61000-4-5)
Wymiary: 47,5 x 47,5 x 20 mm
Waga: 0,04 kg
Zgodność z normami: PN-EN 60669, PN-EN 60950, PN-EN 61000

Programowanie

 

 

Programowanie czasu:

Nacisnać przycisk PROG urządzenia RDP-01 i go przytrzymać do momentu zaświecenia się (sygnał ciągły) czerwonej diody LED. Następnie zwolnić przycisk PROG. Poczekać (ok. 5 s) aż dioda LED zaświeci się (sygnał pulsujący, a następnie sygnał ciągły).

Nacisnać przycisk PROG urządzenia RDP-01, następnie zwolnić przycisk. Dioda LED zgaśnie, a następnie zaświeci się (sygnał pulsujący). Każdy puls diody LED oznacza czas 1 sekundy. Po odliczeniu żądanego czasu (ilość błyśnięć czerwonej diody LED) nacisnąć przycisk PROG, a następnie go zwolnić - CZAS ZAPISANY.

Programowanie pracy ściemniacza:

Działanie:

1. Tryb komfortowy:(Dostępny tylko przy współpracy z nadajnikiem 4 klawiszowym) Tryb w którym realizowane są funkcje:

 

2. Jednoklawiszowy: Krótkie naciśnięcie zaprogramowanego przycisku (<0,8s) powoduje działanie ściemniacza w sekwencji włącz/wyłącz (do ostatnio ustawionej wartości poziomu świecenia), natomiast dłuższe przytrzymanie klawisza (>0,8s) powoduje naprzemienne rozjaśnianie.

 

3. Tryb dwuklawiszowy: Klawisz ZAŁĄCZ: krótkie naciśnięcie przycisku (<0,8s) powoduje włączenie oświetlenia do ostatnio nastawionej wartości, natomiast dłuższe przytrzymanie przycisku (>0,8s) powoduje rozjaśnianie oświetlenia do wartości maksymalnej. Klawisz WYŁĄCZ: krótkie naciśnięcie przycisku (<0,8s) powoduje wyłączenie oświetlenia, natomiast dłuższe przytrzymanie przycisku (>0,8 s) powoduje ściemnianie oświetlenia do wartości minimalnej.

 

3. Tryb czasowy: Urządzenie po naciśnięciu przycisku zostaje włączone na zaprogramowany czas (tp), po czym następuje automatyczne wyłączenie. Ponowne naciśnięcie przycisku podczas odliczania czasu powoduje wcześniejsze wyłączenie oświetlenia. Czas wpisany przez producenta - 15 s. UWAGA! Zapisany czas nie ulega skasowaniu.

Pliki

Dokumentacja

Deklaracja Zgodności